Kontor

Vår målsättning för nybyggnad och ombyggnad av offentliga byggnader såsom kontor, är att genom gestaltningen ge goda förutsättningar för beställarens verksamhet och skapa en stimulerande miljö för medarbetarna som även speglar företagets visioner. Vi var bland de första att utforma kontorslandskap såväl som arbetsplatser med prefixen kombi, corporate image och flex och arbetar både med fastighetsägare och hyresgäster, nybyggnad och ombyggnad i allt från förstudier till BIM-baserad projektering.

Kontakt

Kajsa Svensson
+46 709 10 16 74
kajsa@gatun.se

Johanna C Elmén
+46 709 10 16 71
johanna@gatun.se