Kista Nod – kvarter med framtidsutsikt

office_nod_8-1400x700.jpg
 

Kista Nod – kvarter med framtidsutsikt

I Kista strax norr om Stockholm ligger Kvarteret Nod, en ny mötesplats för bland annat lärande, forskning och näringsliv. Nod ligger strategiskt placerad mellan det äldre och det nya framväxande Kista.

En smältdegel för konst, kultur, vetenskap och nya möjligheter till samarbete. Svävande öppnar sig Kistas nya nod mot världen. Kvarteret hålls ihop i de övre planen av ett långsträckt, omslutande bronsfärgat fasadskikt. Det sju meter höga entréplanet har en storskalig och robust karaktär, med tydligt markerade entréportar och stora glasade partier mot gatan.

Landskap och byggnad samspelar i materialitet och utformning för att förstärka kontextualiteten. Ur kvarterets mitt reser sig ett kompakt torn, den sk ”Boilern”, med lokaler som ger identitet åt mindre företag.

Nod är en öppen publik arena och en attraktiv grobädd för stora och små företag. En plats som bjuder in, visar, lyssnar och kommunicerar, som sammanför nya idéer och verksamheter. En plats som erbjuder konst, kultur, vetenskap nya möjligheter till samarbete. En brygga mellan det gamla och det nya Kista!

I samverkan med hyresgästerna utvecklar vi mer aktivitetsstyrda mötes- och arbetsplatser. Genom byggnadens generella struktur kan den över tid anpassas för flera mindre och större hyresgäster med olika behov.

NOD miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good. Projektet är resultatet av en vinst i ett parallellt uppdrag 2009, detaljplanen antogs 2010, och kvarteret öppnade 2014.

Kontakt

Olof Philipsson
olof@gatun.se
+46 709 10 16 91

Team

Bo Svensson
Olof Philipson
Mats Ahlstrand
Pascaline Salzedo
Ori Merom
Annali Andersson
Ivo Lejon
Erik Lundvall
Rickard Riesenfeld
Pelle Öhlin
Johanna Elmén
Lena Sjöberg-Nilsson

Beställare

Atrium Ljungberg

 
office_nod_2-836x1000.jpg
office_nod_9-836x1000.jpg
office_nod_7-1274x1000.jpg
office_nod_3-1274x1000.jpg
office_nod_1-1274x1000.jpg
KontorManiola Studios