gatun-kontor-martela-1.jpg

Att jobba hos oss

Gatun är ett arkitektkontor som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, men kontakter och uppdrag som sträcker sig världen över. Vi är små nog att bry oss om det lilla – och stora nog att hantera det komplexa.

Vi är ca 50 medarbetare som arbetar innovativt, hållbart, professionellt och kostnadseffektivt med alla aspekter av arkitektur. Från idé och visualisering till implementering och uppföljning. Från exteriör och omgivningar till en byggnads innersta delar. Vi ser vårt arbete som ett sätt att förverkliga människors drömmar om hur de vill leva, arbeta, studera, shoppa, roa sig och röra sig i staden och utformar allt från inredningar till stadsdelar.

Människan i fokus

Gatun Arkitekter (då Scheiwiller Svensson Arkitektkontor) grundades ur en frustration över hur det var på traditionella arkitektkontor, med hierarkier och brist på självbestämmande. Grundarna sökte en plattform för att göra det man alltid gjort men där människor och kompetens värderades högre än tjänsteår och chefskap.

Vi har behållit fokuset på människan, både när det gäller medarbetare på kontoret och som det centrala i våra projekt. Genom att förstå våra kunders affär och alltid utgå från det mänskliga perspektivet ger vi företagen utväxling och bidrar till långsiktig utveckling.

Idédriven arkitektur

Vi strider för en idédriven arkitektur – att en tanke ska få realiseras fullt ut. Att hitta det oväntat självklara, insiktsfulla och effektiva i alla utmaningar. Vi tar varje uppdrag på allvar och jobbar gärna med modiga beställare som inte nöjer sig med kompromisser.

Vi jobbar med arkitektur men alla som är en del av Scheiwiller Svensson är inte arkitekter. För att leva upp till våra ambitioner krävs team som omfattar analys, design, teknik, kommunikation och affärsförståelse och alla kompetenser är lika viktiga i arbetet med att gemensamt åstadkomma bra arkitektur. För oss är det viktigare att prestera än att imponera annat än med våra lösningar. Vi bryr oss mer om människors kompetens och karaktär än om titlar och bakgrund. Vi låter inte prestige hindra oss att se nya möjligheter. Idéerna kommer alltid först. Om det är min, din eller kundens är inte så intressant. Jakten på en ännu bättre lösning är viktigast.

Utveckling

Vi vill vara en lärande och utvecklande organisation och jobbar på många olika sätt med utbildning, inspiration och erfarenhetsåtervinning för att utveckla vårt kunnande.

Att du som arbetar här inte bara förvärvar ny kunskap utan också delar med dig och implementerar det du har lärt dig i verksamheten, är en viktig del av processen för oss. Vi är varandras bästa coacher.

Varje projekt är en möjlighet att växa som arkitekt

På Scheiwiller Svensson ges du möjlighet att bredda dig genom att jobba med projekt inom alla våra affärsområden och med alla faser i ett projekt. Genom en bred sammansättning i teamen så lär vi av varandra. Vissa projekt kräver också att vi förvärvar helt ny kunskap för att lösa våra utmaningar.

Kurser, seminarier & workshops

Genom kurser, seminarier och workshops ger vi förutsättningarna du behöver för att utvecklas i din roll och välkomnar egna initiativ till ny kunskap. Har du intresse och engagemang så finns alla möjligheter till utveckling inom både gestaltning och affärsområde.

Under utvecklingssamtal tas medarbetarnas önskemål om kompetensutveckling upp och vägs samman med kontorets behov. Det mynnar ut i en plan med förslag på kurser, workshops och teman som kan vara aktuella.

Vi har som ambition att bidra till integrationen i samhället och erbjuder våra anställda med utländsk bakgrund kurser i svenska. Målet är att alla våra medarbetare ska bli en del av samhället och på egen hand kunna sätta sig in i komplexa arbetsuppgifter, vilket kräver god förståelse i svenska.

Studieresor och tävlingar

Vi tycker att det är kul att delta i tävlingar och ser det som en chans till utveckling. Här tar vi tillfället i akt att testa nya idéer och innovationer som vi klurar på.

Varje år åker vi på studieresa till en plats med intressant arkitektur. Resan börjar oftast långt före avfärd med att vi försöker lära oss så mycket som möjligt om destinationen och dess arkitektur och diskutera vad vi kan lära oss. Sen åker vi iväg och lär oss massor samtidigt som vi har väldigt kul!

Medarbetare berättar

Lär känna några av våra medarbetare och läs om deras syn på arkitektur.