Kontorshus med mångtydig och växlande skepnad

 

Kontorshus med mångtydig och växlande skepnad

Vår vision om ett nytt kontorshus gestaltar sig i ett höghus i 32 våningar med cirkulär planform. Här skapas ett landmärke med stark identitet som skiftar i upplevelse för betraktaren beroende på distans och väderstreck.

Förutom ett särpräglat utseende finns även andra positiva aspekter av den cirkulära formen att lyfta fram. De luftmassor som pressas ner utmed höga hus, reduceras med en rund huskropp då vinden delvis smiter utmed det runda. Solskärmarna bidrar till att bryta upp kastvindarna ytterligare. Fasadsträckningen ger en magnifik panoramautsikt.

En mångtydig och växlande skepnad

Ett höghus med cirkulär planform tar på ett självklart sätt platsen i anspråk – en punkt kring vilken allting rör sig. En rund kropp fångar solljus och dagrar på ett mjukare sätt än plana ytor, vilket gör en huskropp som egentligen är bred och djup mer tilltalande. Husets skepnad är mångtydig och växlande beroende på hur ljuset faller och vartefter man rör sig runt det. Ett fenomen som kan utnyttjas och förfinas arkitektoniskt.

Höghusets inre och yttre form

Höghusets form berikas ytterligare av förhållandet mellan en inre och en yttre form – en cirkel inskriven i en cirkel. Den inre kroppen utgör själva lokalytorna och avtecknar sig som en fasetterad glaskropp. Den yttre kroppen består av horisontella solskärmar. Solskärmarna och utkragningsplattorna ger huset ett skulpturalt uttryck, materialitet och djup. Förskjutningen mellan cirklarna skapar skevheter och optiska effekter som fascinerar. Gestalten skiftar om man befinner sig nära eller fjärran och beroende av från vilket väderstreck man betraktar den.

Bas med entréfunktioner och terrass på taket

Höghuset består av 32 våningsplan. Takvåningen är en attraktiv lokal med unik utsikt och takterrass, med goda förutsättningar för en restaurang öppen för allmänheten. Basen innehåller höghusets entréfunktioner såväl som verksamheter öppna för allmänheten som exempelvis bar, restaurang, utställningsmiljö och gym. Ett modernt urbant sammanhang råder här; intensitet, kommunikationer, god tillgänglighet, storskalighet, drama – samtidigt som höghusets runda grundform ger platsen stadga och ro.

Låghusen i harmoni med höghuset

De lägre husvolymerna har bearbetats för att bilda en harmonisk helhet med höghuset. Det mest karaktäristiska draget är de rundade hörnen som gör att husen tyr sig till höghuset och får en gemensam identitet.

Bebyggelsen delas upp i fem volymer med varierande längd och höjd som kopplas samman med länkdelar. Länkarna är uppglasade för att ge ljus och blickar in mot kvarterets mitt. Låghusens gatuplan är också uppglasade för att skapa attraktiva lokaler för butiker och liknande verksamheter.

Kontakt

Roger Spetz
roger@gatun.se
+46 709 10 16 64

Team

Jarlath Cantwell
Daniel Rönnqvist
Ari Leinonen
Roger Spetz

 
majskolven1-1.jpg
majskolven-areaview.jpg
KontorManiola Studios