Nya lokaler för Dramatiska Institutet på Valhallavägen

di-3_25_20090925171135.jpg
di-6_25_20090925171150.jpg
 

Nya lokaler för Dramatiska Institutet på Valhallavägen

Den nya ca 140 m långa och fyra våningar höga byggnaden inom kvarteret Tre Vapen 2 kompletterar den befintliga f d konstfacksbyggnaden och stadsbilden på Valhallavägen.

I anknytning till 1958 års modernism och smäckra fasaddetaljer har eftersträvats att arbeta med vår tids formspråk nu på 2000-talet. Huset tillsammans med en ny entrégata in i kvarteret utgör den nya passagen för fotgängare in till den samlande spelplatsen i kvarterets mitt. Med detta principkoncept vann Scheiwiller Svensson arkitektkontor AB ett parallelluppdrag 1995 under rubriken konstcampus.

År 2001 gestaltades det nu byggda huset i samarbete med Dramatiska institutet som intressent och hyresgäst.

Grundupplägget och den speciella förutsättningen är DI: s nya studiolokaler för film, TV, radio och teaterutbildning samt en bottenvåning med en takhöjd på åtta meter. Husets struktur och inre liv utgörs av den nya studiogången där de stora studiolokalerna får kontakt med de övre våningarnas undervisningsverksamhet. I husets mitt vid entrén samlas de publika studiorna och elevcaféet. Härifrån leder öppna trappor upp i huset.

Åt väster ligger studiolokalerna (”breda huset”) med akustiska krav, tyngd, industriell rå karaktär och betong. Den infärgade betongfasaden med sinusrelief har som tanke att väcka flanörens nyfikenhet i parkstråket och fånga den sena eftermiddagens släpljus.

Åt öster (”smala huset”) och den nya entrégatan är bottenvåningarna uppglasade för ett lockande intryck till studerande och besökande. I studiogångens glasade gavel annonseras verksamheten.

Akademiska Hus mål, som vi uppfyllde, var att byggnaden skulle genomföras med en energiförbrukning med 50% av BBR:s krav. (motsvarande idag skulle byggnaden ha varit Green-buildingcertifierad med råge). Detta ledde bl.a. till det halvtransparenta uttrycket i husets fasader, med solavskärmning av screentryckt glas (varierande genomsiktlighetsgrad), för att minimera husets behov av kylanläggning. I fasadens täta delar kombineras mönsterscreentryck och blank sinuskorrugerad plåt för att ge skugg- och ljusverkan och en djupdimension i upplevelsen. Bakom fönstren finns ett arkitektoniskt spel av olikfärgade persienner i de två övre våningarna. Tanken är att striktheten och skärpan i rutnätet, husets moduler, kombineras med innehållet, fönstersättning och färgsättning m m till ett lekfullt collage: en modernistrisk hägring.

Kontakt

Ari Leinonen
+46 709 10 16 56
ari@gatun.se

Team

Bo Svensson
Peter Hesselgren
Jonas Runberger
Jörgen Wohlert
Lars G. Wilson
Linda Petersdottir
Åsa Esseen
Antonius van Arkel
Roger Spetz
Ori Merom
Ivan Cotting

 
di-1_25_20090925171124.jpg
di-5_25_20090925171113.jpg
di-2_25_20081022170225.jpg
KontorManiola Studios