Design av kontorsbyggnad med karaktär

strykjrnet1-1400x700.jpg
 

Kontorsbyggnad med karaktär

Vår kontorsbyggnad är placerad vid tågstationen i staden – nordöst om spåren, framträdande i sin strykjärnsform och väl synlig för tågresenärer.

Ett strykjärn i staden

Husets form utgår från den triangulära grundgeometrin, men med rundade hörn och spänstiga bågformade långsidor. En form som sticker ut i stadsmiljön och för tankarna både till Flat Iron Building i New York och lokala så kallade strykjärnsbyggnader. Med sina smala hörn och skeppsliknande volym skevar perspektiven och väcker intresse för betraktaren.

Den böljande formen tecknas in av en flerskiktad fasad med textila kvalitéer. Byggnaden har en så kallad hybridfasad, ett glasfasadsystem med två skal. Solskyddslamellerna är av trä eller textilväv och är det som sätter färg på huset. En gyllenbrun kulör som ger huset en varm glöd föreslås. Det går över tid också att byta ut lamellerna och på så sätt ändra husets kulör, en föränderlighet som skulle kunna återspegla sammansättningen av hyresgäster.
En öppen passage går genom huset på gatuplan. Lokaler för publika verksamheter som café/bar och butiker bildas av två av två elipsformade volymer som omger passagen. Den större elipsvolymen innehåller våningsplan i halvplansförskjutningar som följer omgivande marknivåer.

Optimerat & hållbart

De elipsformade volymerna på gatuplan består av glaspartier i kombination med täta inslag av träpanel. Sammantaget har huset ett mångtydigt, starkt eget uttryck samtidigt som det finns ett släktskap med den nya uppväxande stadsmassan intill. Vi ser kontorsbyggnaden som ett destillat av det bästa som dagens byggindustri kan ge; ett uttryck för effektivitet, optimering, hållbarhet – ett energieffektivt hus med målet att bli bedömd som Outstanding i en BREEAM-klassificering.

Kontakt

Roger Spetz
roger@gatun.se
+46 709 10 16 64

Team

Roger Spetz
Michal Sotkovsky

 
strykjarnet3w.jpg
strykjarnet4w.jpg
KontorManiola Studios