gatun-kontor-martela-6.jpg

Om oss

Gatun Arkitekter bildades 1996 och har idag 50 medarbetare. Verksamheten spänner över ett brett fält med uppdrag inom kontor, bostäder, industri, och publika miljöer.

Kontoret är framåtblickande och skapar nytänkande arkitektur som bygger på lång erfarenhet av genomförande av projekt i alla skalor. Återkommande epitet om oss är att vi är lyhörda och utmanande. En kombination vi är stolta över och som är värd att utveckla.

Vi gillar att arbeta med engagerade beställare, som är öppna för en process som leder till något som överträffar förväntningarna. Ofta är konventionella lösningar bra, kloka, att föredra – men inte alltid. Vi utmanar både våra beställare och medarbetare att göra skillnad, att vara öppna för utveckling.

Vi kallar det ’oväntat självklart’ när form, funktion och teknik möts i en bra lösning som också ryms inom de ekonomiska ramarna. Om det är enkelt att uppskatta en självklar lösning är vägen dit ofta avancerad och kräver både det lyhörda och utmanande perspektivet. Det oväntat självklara är både naturligt och kittlande.

Allt vi gör, gör vi för människan. Vi använder alla våra skiftande kunskapsområden och perspektiv för att möta nya utmaningar, såväl sociala och ekonomiska som miljömässiga. På så sätt skapar vi inte bara god arkitektur – vi skapar dessutom ett mer hållbart samhälle med människan i centrum. Vi kallar det human arkitektur.
kontoret18-2-1400x700.jpg

Vår process

En av Gatun Arkitekters styrkor vid sidan av gestaltning är processen och genomförande av projekt. Arkitektur är en syntes av funktion, teknik och konstnärligt uttryck. För att uppnå god arkitektur gäller det att göra avvägningar mellan dessa aspekter så att ingen av dem tar över.

Om t ex. en idé om en spektakulär form drivs igenom utan att förankras i något egentligt behov, eller inte kan byggas på ett övertygande sätt, så är det inte god arkitektur. Samtidigt finns det inte längre en tillräckligt stark tradition för uppförande av rena bruksbyggnader. Projekt där utgångspunkten enbart är funktion och teknik är inte tillräckligt i dagens stadsbyggande där höga krav ställs på goda och hållbara livsmiljöer.

Vi på Gatun Arkitekter är måna om att det vi ritar också ska vara byggbart. Samtidigt vill vi lyfta fram upplevelsen av det byggda – rumsligheter, materialitet, ljus, stämningar.

Varje projekt är unikt. Allt från platsens förutsättningar till kundens och användarens behov utgör olika variabler som ska omsättas till arkitektoniska idéer. Vi strävar efter att vara lyhörda. Att lyssna, se, analysera och vara öppen för nya intryck och sammanhang. Vi skapar arkitektur i nära relation med kund, kombinerat med intresse för byggnadssektorn och samhällsutvecklingen i stort.

Vårt arbetsområde är komplext och omfattar många parametrar. Arbetsfälten Analys, Design och Konstruktion kartlägger detta område och skapar tydlighet i vårt arbete. I praktiken innebär det att vi kvalitetssäkrar våra processer, skapar utrymme för innovation i alla led och utvärderar våra projekt kontinuerligt för erfarenhetsåterföring.

 

Analys

Ger oss kunskap och metoder för inledande projektanalys.


Design

Utvecklar våra arbetssätt och designprocesser för att skapa än tydligare och intressantare arkitektoniska koncept.


Konstruktion

Ökar vårt kunnande om material och byggteknik samt utvecklar metoder och redskap för hantering av teknisk information. Driver även implementeringen av våra metoder gällande miljö, med fokus på energi, material och hållbarhet.

 
 

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad av en projektledare hos oss.