Posts in Bostad
Trädgårdsstaden Riddersvik

Vi gör en markanvisningstävling med Botrygg om trädgårdsstaden Riddersvik. Strukturplanen för Riddersvik ger möjligheter till en fantastisk boendemiljö. Närheten till Mälarens strand, vacker natur och kulturmiljön med Riddersviks gård är ett unikt sammanhang som ställer särskilda krav på den nya bebyggelsens gestaltning.

Read More
BostadManiola Studios
Ungdomsbostäder i Högdalen

I direkt anslutning till Högdalens Centrum har SBC uppfört 78 ungdomsbostäder. Huset byggs i prefabricerad betong med hög finish i detaljbearbetningen. Viktigt är även att balkonger och loftgångar är omsorgsfullt lösta.

Read More
BostadManiola Studios