Nybackakvarteret utvecklas när Orminge firar 50 år

nybacka_vy5_4-1400x700.jpg
 

Nybackakvarteret utvecklas när Orminge firar 50 år

Husen i Västra Orminge i Nacka Kommun uppfördes under betongens storhetstid 60 & 70-talet och blev en unik del av miljonprogrammet. Nu planeras för nya bostäder och Gatun Arkitekter bidrar till utvecklingen med fem punkthus.

Området fick stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt för sin arkitektur och stadsplan. Samtidigt som Orminge nu firar 50 år planeras för områdets utveckling under nästa halvsekel.

När området byggdes var kommunens målsättning var att bibehålla landskapets ursprungliga karaktär och skapa en låghusbebyggelse anpassade efter villaområdena runtomkring. Husen i området är antingen två våningar höga lamellhus, de så kallade ”tågvagnarna”, eller tre våningar höga punkthus, ”sockerbitarna” – skapade av Ulf Gillberg och Jöran Curman. Vår lösning bevarar platsens själ och fångar upp den ursprungliga gestaltningen när vi adderar tre bostadshus på fem våningar samt två hus med sex våningar till den befintliga bebyggelsestrukturen.

Gröna rum och bevarad naturmark

De fem husen består av sammanlagt 113 hyreslägenheter. Stor vikt har lagts vid att skapa smarta planlösningar med en hög boendekvalitet. Med uppglasade hörn ges ljus och utsikt mot parken och gårdarna. Den informella och naturnära miljön i Orminge tas tillvara och berikas med fler privata och allmänna mötesplatser och gröna rum för de boende. Mot grönområdena behålls den naturmark som finns idag, och kompletteras endast med försiktiga inslag som trappformationer i sten och trä. I kvarteret finns också en ny förskola, även den ritad av Gatun Arkitekter, som placeras i souterräng mot parken.

Betong, trä, glas och smide

Materialen som används blir en kombination av rationell byggteknik och äkta naturliga material. Betongen är i skiftande utförande och kulör, från ljus till mörkt grå. Andra material är trä, glas och smide.

Bygget drog igång i slutet av augusti 2018.

Kontakt

Simon Scheiwiller
simon@gatun.se
+46 709 10 16 59

Lena Sjöberg Nilsson
lena@gatun.se
+46 709 10 16 65

Team

Annali Andersson
Beatrice Fägnell
Fredrik Axelsson
Gustav Svärdh
Lars Carlsén
Lena Sjöberg Nilsson
Simon Scheiwiller
Yuliya Grebyonkina

Beställare

Kungsvåningen AB

Projektfakta

113 lägenheter
Totalt ca 11 000 kvm BTA, varav ca 1000 kvm förskola
Parkering 77 platser varav 56 i garageplan

 
nybacka-4-1274x1000.jpg
BostadManiola Studios