SPLIT – bostadshus med unika kvaliteter i Katrineholm

 

SPLIT – bostadshus med unika kvaliteter i Katrineholm

Förslag på nytt bostadshus med unika kvaliteter i ett urbant område med tuffa buller- och säkerhetskrav åt ena hållet och flödande södersol och stadsliv åt andra.

SPLIT är ett hus som består av tre delar; en för kommunikation, förvaring och våtenheter, en för umgänge och vila. Mellan dessa två ett ljust atrium som gränsar till köket med plats för urban odling. En unik bostad för en särskild plats i tillvaron.

Atriumet ger en sydländsk karaktär med matlagningen mitt i huset, här slingar tomatplantorna sig uppåt och ljuset strilar nedåt. Det är halvklimatiserat och fungerar som buffertzon. Det gör det möjligt att ventilera lägenheten och få tillgång till dagsljus utan att bli påverkad av varken buller från järnvägen eller från stadens centrala och ibland stimmiga torg. Tack vare atriumen kommer ljus och luft in från flera håll det finns flera siktlinjer mellan rummen. Lägenheterna bjuder på olika valmöjligheter att röra sig mellan rummen.

Material

Kulörerna och materialen relaterar till järnvägen och dess historia med stationsbyggnader i tegel och spår av väderbitet stål. Boendedelen av Split som vetter mot torget är klädd i perforerat skivmaterial, förslagsvis cortenplåt. De våningshöga fönsterluckorna gör det möjligt för de boende att välja om de vill avskärma sig från södersolen och stadslivet eller öppna upp mot Katrineholm.

De boendes direkta möjlighet att påverka fasadens uttryck bidrar till att skapa en aktiv fond för Katrineholms nya torg. Den servande delen med kommunikation och våtrum är klädd i handslaget mörkbränt tegel. I kommunikationszonen är teglet satt i vilt förband med mellanrum mellan stenarna, på så sätt skapas en vackert perforerad fasad mot spårområdet där ljuset sipprar ut mellan stenarna.

Atriumen är halvklimatiserade och fungerar som buffertzon vilket gör att materialkostnaden för fasaderna som vetter mot atriumen kan hållas låg.

Porös & fond

Resande till och från Katrineholm ska lätt och smidigt finna vägen till torget. Därför har huset en porositet i markplan med flera passager genom sig. Nordfasaden som vetter mot järnvägen är i sig ett landmärke med sin porösa tegelfasad med ljuset som glimrar bakom mot de förbipasserande resenärerna. Huset tar inte hela tomten i anspråk utan låter sig stå tillbaka och skapa mer plats för alla Katrineholmsbor att samlas här. SPLIT bildar fond för Stortorget utan att avskärma och blockera relationen till busstorget.

Restaurang & café

I den östra delen av husets markplan finns en restaurang med plats finns för uteservering i söderläge.

“Bokaler”

Bostäderna i den västra delen av huset har lokaler i markplan. Dessa kan användas för kommersiell verksamhet eller för det lite större hemmakontoret. En ideal plats för entreprenören som vill bo och verka i centrala Katrineholm.

Teknik

Förråd och tekniska utrymmen i källarplan. Dessa kan också placeras i översta planet om grundläggning med källare fördyrar projektet. Cykel- och soprum i entréplan.

Antal & area

Totalt 32 lägenheter
19 lgh om 2 ROK, 53-56m2.
5 lgh om 3 ROK/ 2 ROK + bokal, 76-79m2.
6 lgh om 3,5 ROK, 83-86m2.
Restaurang: 140 m2 (finns möjlighet för extra förråd/kylar i källarplan)

Kontakt

Olof Philipsson
olof@gatun.se
+46 709 10 16 91

Team

Ori Merom
Jarlath Cantwell
Sue Maverley
Micha Sotkovsky

 
courtperspective-1274x1000.jpg
siteplan-836x1000.jpg
ground-836x1000.jpg
west-perspective-1712x1000.jpg
bigsection-1274x1000.jpg
BostadManiola Studios