Trädgårdsstaden Riddersvik

VY2_4.jpg
 

Riddersvik Trädgårdsstad

Vi gör en markanvisningstävling med Botrygg om Trädgårdsstaden i Riddersvik.

Strukturplanen för Riddersvik ger möjligheter till en fantastisk boendemiljö. Närheten till Mälarens strand, vacker natur och kulturmiljön med Riddersviks gård är ett unikt sammanhang som ställer särskilda krav på den nya bebyggelsens gestaltning. Vi har valt att utreda Kvarter 2 i strukturplanens sydöstra del.

Kvarter 2 väcker tydliga frågeställningar om relationen till Riddersviks gård, allén och Lövstavägen, likväl som de nya gatorna inom stadsdelen. Generellt sett ska de ställningstaganden vi tar för kvarter 2 även kunna appliceras på andra kvarter.

Unikt för kvarteret är dock femvåningsbyggnaden mot sydost och allén som leder till Riddersviks gård, som i strukturplanen förlängs mot Lövstavägen. Detta är det första man ser från Lövstavägen av den nya stadsdelen, när man anländer från öster och Stockholm. Vi har vridit upp huskroppen i nord-sydlig riktning för att frigöra den något från allén och skapa ett litet torg, intimare än det som föreslås i strukturplanen.

Torghuset har en särpräglad karaktär och framstår som ett tydligt objekt, symmetriskt och balanserat, liksom Riddersviks herrgård, men samtidigt med en lekfull och välkomnande framtoning med takvalv och generösa balkongband. På markplan finns möjlighet för ett café som kan locka till sig boende och flanörer.

Kontakt

Martin Lundin
martin@gatun.se
+46 709 10 16 87

Team

Martin Lundin
Roger Spetz
Micha Sotkovsky

 
VY3_5.jpg
planer-836x1000.jpg
VY1_3.jpg
plats-1274x1000.jpg
BostadManiola Studios