KI Residence – bostäder för 400 forskare

kiresidence2-1400x700.jpg
 

KI Residence – bostäder för 400 forskare

Tre bostadshus som ska användas som forskarbostäder åt Karolinska Institutet planeras för beställaren Akademiska Hus.

Platsen för de nya bostäderna är belägen på norra delen av Campus Solna längs gatan Fogdevreten. De tre husen kommer att rymma cirka 400 hyreslägenheter som ska användas som forskarbostäder. Husen är i sju till åtta våningar och i det mellersta huset finns gemensamma funktioner som ett kök med många måltidsplatser, KI Housing-kontor, tvättstuga och postfack. För att klara bullernivåerna har byggnaderna formen av ett A.

Området kommer att bidra till ett mer levande campus med folkliv under dygnets alla timmar. Platsen kommer ha parkkaraktär, där befintliga värdefulla träd bevaras och nya träd och växter planteras. En träffpunkt där forskare, studenter och boende kan umgås.

Bygget startade under hösten 2017 och inflyttning sker etappvis från augusti 2019 till januari 2020.

Kontakt

Kajsa Svensson
+46 709 10 16 74
kajsa@gatun.se

 
ljusgrd-836x1000.jpg
BostadManiola Studios