LOGE – nytt landmärke i Katrineholm

main-1400x700.jpg
 

LOGE – nytt landmärke i Katrineholm

LOGE är ett förslag till nytt landmärke för Katrineholm som knyter an till magasinsbyggnaden, de tidigare husen som stod här och stadens snickeritradition. Ett landmärke som visar att staden är framåtblickande, tolerant och samtidigt historiskt medveten.

Genom att förankra till lokala material och fokusera formens anpassning till platsen skapas en byggnad som väl samspelar med sin kontext. Både genom att relatera till platsens historia med magasinsbyggnaden i trä och till att byggnaden aktivt förhåller sig till torgets rum och andra byggnaders gavelmotiv med sadeltak.

Stadsrummet
Byggnaden har i plan en kilform som bevarar siktlinjerna mellan torget och järnvägsstationen. Kilformen plockar upp en del av det linjespel som finns i det framtida torgets utformning och ger än mer plats för aktiviteter på torget.
Den breda västra gaveln ansluter till det befintliga gavelmotivet hos intilliggande byggnader.

Entresituation & flöden
Det västra trapphuset vetter mot torget, det östra mot järnvägen båda nås från alla lägenheter via gallerierna.

Café/restaurang
I markplan finns plast för en restaurang, en espressobar och en mindre kommersiell lokal. (197, 63 och 84 m2)

Teknik & förråd
Källarplan med tekniska utrymmen och förråd.

Kontakt

Olof Philipsson
olof@gatun.se
+46 709 10 16 91

Team

Ori Merom
Jarlath Cantwell
Sue Maverley
Micha Sotkovsky

 
loge-siteplan-836x1000.jpg
view1-836x1000.jpg
barnlongsection-1274x1000.jpg
diagram-1274x1000.jpg
BostadManiola Studios