Centrumboende växer fram i Nykvarn

ssark-nykvarn-21-1400x700.jpg
 

Centrumboende växer fram i Nykvarn

Tillsammans med Reflex arkitekter har vi i uppdrag att utveckla Nykvarns Centrum till en småskalig och variationsrik ny stadsdel med bostäder, kontor, kommunhus, butiker, orangeri och saluhall. Målet är en varierad, vacker och trygg stadsmiljö som lever över dygnet. Ett framtidens närcentrum där boendet är integrerat i centrumkärnan.

Teman och symbolik

Den nya stadsplanen i Nykvarn har för oss successivt växt fram till tydliga teman, sprungna ur österländsk filosofi. Vi ser de tre solitära byggnaderna i stadsplanen som en spegling av Sengai’s kalligrafi av universums balans med cirkeln kvadraten och triangeln – Kampanilen, Saluhallen och Kyrkan får representera dessa grundformer. Cirkeln Yang representerar det manliga, solen och rörelse. Kvadraten Yin, det kvinnliga, jorden och stabilitet. Triangeln står för det andliga, den vise människan som syntesen av Yin och Yang i balans.

Lamellhusen

Utbyggnaden av den nya stadsdelen sker etappvis. Det första kvarteret står klart och det andra är nu under uppbyggnad. Det består av två bostadshus, ”lamellhusen” med 43 lägenheter i fem plan varav ett plan är takvåning med vindskupor. Gestaltningskonceptet är enkelt och sammanhållet, med naturliga material som trä, ljus och slät puts och plåttak. I lamellhusen går Yin och Yang igen med kontrasterande fasader i olika material som är inverterade i förhållande till varandra. Fasaden mot stora torget får ett gavelmotiv i form av ett större ateljéfönster och balkong högst upp med Kampanilen i blickfånget. Det ena huset har utanpåliggande balkonger medan det andra har entrébalkonger som bildar fondmotiv med sin fasad av ”virkat” metallnät, med Sörmlands landskapsblomma vit näckros som motiv.

Lamellhusen har ett attraktivt läge vid en av huvudentréerna till Nykvarns centrum och kommer att vara väl synliga från järnvägsstationen och Centrumvägen och bli något av en symbol för området.

Beställare är Slättö tillsammans med Scandinavian Property Group (SPG), med Box Bygg som byggprojektledare. Sammantaget tillförs cirka 300 nya bostäder och cirka 6300 kvm kommersiell yta, 3300 kvm kontorslokaler, 1300 kvm vårdlokaler samt 560 p-platser.

Centrumet beräknas vara färdigställt år 2020.

Kontakt

Ari Leinonen
ari@gatun.se
+46 709 10 16 56

Lena Sjöberg Nilsson
lena@gatun.se
+46 709 10 16 65

Team

Annali Andersson
Ari Leinonen
Gustav Svärdh
Lars Carlsén
Lena Sjöberg Nilsson
Pelle Öhlin
Matz Ahlstrand

Projektfakta

Kvarter 2:
43 lägenheter
Totalt 3000 kvm BTA, varav ca 550 kvm butiksyta
Parkering 238 platser varav 196 i parkeringsdäck i 3 plan under mark

 
ssark-nykvarn-53.jpg
ssark-nykvarn-16.jpg
ssark-nykvarn-10.jpg
ssark-nykvarn-03.jpg
kalligrafi-1274x800.jpg
nykvarn-stadsplan-1274x1000.jpg