Bostäder

Hur en människa lever och bor är en individfråga, som samtidigt hänger ihop med samhällsutvecklingen. Genom att förhålla oss till strömningar, ny teknik och ekonomiska förutsättningar vill vi utveckla en framåtblickande arkitektur som nyanserat tolkar samtiden. Vi har ett stort engagemang i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle, där utvecklingen av industriella processer för byggandet är ett viktigt led. Våra bostadsuppdrag spänner från nya stadsdelar till tekniska byggnadssystem och omfattar alla kategorier av bostäder. 

Kontakt

Roger Spetz
+46 709 10 16 69
roger@gatun.se

Lena Sjöberg Nilsson
+46 709 10 16 65
lena@gatun.se