Två nya punkthus i Sundbyberg

housing_rissne_1-1400x700.jpg
 

Två nya punkthus i Sundbyberg

Den befintliga byggnaden rivs för att möjliggöra två nya skräddarsydda bostadshus på platsen. Två höga punkthus som markerar infarten till Rissne. Grönska och ljus får råda och ges utrymme att berika tomten.

Parkeringsgaraget behålls i möjligaste mån och byggs ut för att tillgodose behovet av bilplatser. En gårdsplatå blir fundamentet där byggnaderna landar med inbjudande entréer och möjlighet att etablera publika lokaler. Antingen kommersiella, med t ex café, eller för kommunal service likt dagis. Bägge byggnaderna får en artikulerad avslutning i höjdled med dels lokaler/lägenheter med terrasser eller lägenheter i två plan.

De två punkthusen har olika karaktär. Det norra högre huset har ett större våningsplan och innehåller en variation av olika lägenhetsstorlekar från små till stora. Den ljusa fasaden är komponerad med indragna balkonger och utskjutande burspråk som ger byggnaden en volym som skiftar karaktär beroende av ljus och skugga.

Den södra byggnaden är lägre och har mindre våningsplan med medelstora lägenheter. Huset är mörkt och kontrasterar mot sin granne. Den plana fasadytan är perforerad av indragna balkonger som ger huset sin specifika utformning.

De två garageplanen (med totalt ca 200 p-platser) nås via infarter från Kavallerivägen. En ramp till det övre planet och ett till det nedre. Här placeras lägenhetsförråd och teknikutrymmen. Cyklarna förvaras synliga genom glaspartier och understryker projektets hållbarhetsprägel. Här finns en fullt utrustad verkstad för cykelvård. Planeringen av belysningen blir en viktig del att lyfta projektets specifika kvaliteter både i fasad och mark.

Kontakt

Ari Leinonen
+46 709 10 16 56
ari@gatun.se

Team

Ari Leinonen
Sue Maverly
Ori Merom
Misha Sotkovsky

 
housing_rissne_2-1274x1000.jpg
housing_rissne_3-1274x1000.jpg
BostadManiola Studios