Söderenergis nya kraftvärmeverk

 

Söderenergis nya kraftvärmeverk

Söderenergis nya kraftvärmeverk stod färdigt 2010. Projektet har innehållit allt från förstudier i programskedet, underlag till detaljplan, bygglov och genomförande.

Redan i detaljplaneskedet tog vi tillsammans med beställaren fram ett gestaltningsprogram, som utgjort styrdokument vid hela genomförandet av projektet. Förutom själva byggprojekteringen har vi även arbetat med logistik, markplanering och ljussättning.

Söderenergi är ett kommunägt energibolag, samägt av Södertälje, Botkyrka och Huddinge. Igelstaverkets första pannanläggning togs i bruk 1982. Den sammanlagda fjärrvärmeeffekten har fram till idag legat på ca. 300 MW (inkl. rökgaskondensering). Fjärrvärmeeffekten med det nya kraftvärmeverket kommer att öka med ca. 130 MW till totalt ca. 430 MW. Dessutom tillkommer ny elproduktion med ca. 85 MW.

Idag eldas verket med huvudsakligen bio- och returbränslen. På detta sätt bidrar Igelstaverket med stora miljövinster gällande reduktion av koldioxidutsläpp – inte bara nationellt utan även internationellt.

Med utbyggnaden av kraftvärmeverket har Söderenergi stärkt sin identitet som en miljövänlig och ledande producent av fjärrvärme och el i Sverige.

Kontakt

Per Nyström
+46 709 10 16 69
per@gatun.se

Team

Eva Persson
Herbert Scheiwiller
Jörgen Wohlert
Kajsa Laring
Mattias Rubin De Lima
Mats Eriksson
Matz Ahlstrand
Michael Englund
Per Nyström
Ursula Westermeyer

Beställare

Söderenergi

Byggår

2006-2010

 
industrial_soderenergi_6-836x1000.jpg
industrial_soderenergi_3-836x1000.jpg
industrial_soderenergi_7-1712x1000.jpg
IndustriManiola Studios