Filmstaden Vällingby – K-märkt biograf fick nytt liv

 

Filmstaden Vällingby – K-märkt biograf fick nytt liv

För 15 år sen fick vi i uppdrag att rita och gestalta om- och tillbyggnaden av den klassiska biografen Fontänen i Vällingby Centrum.

Biografen ritades ursprungligen av Sven Backström och Leif Reinius. Fontänen förklarades som byggnadsminne 2001, vilket innebär att ingrepp i befintlig stomme ytterst måste godkännas av länsstyrelsen. Nu gällde det att rita nytt och återskapa gammalt. Både ta hänsyn till den befintliga gestaltningen och vara kreativ i lösningarna för de nya delarna av bion. Ett inte alldeles lätt uppdrag, men en utmaning helt i vår smak.

En tuff utmaning…

Att bion är ett byggnadsminne innebär stränga skyddsbestämmelser i klass med slott och kyrkor. Det gällde alltså att gå ytterst varsamt fram med restaureringen. Alla åtgärder som föreslogs måste först godkännas av en antikvarisk sakkunnig, och tillstånd krävdes också från Stadsmuseet och Länsstyrelsen. Ett krav från fastighetsägarna Svenska Bostäder var att de nya delarna och mötet med den befintliga byggnaden höll samma eller högre kvalitet än den ursprungliga biografen. Krav från stadsbyggnadskontoret var att inga tillägg fick synas ovan mark, vilket blev komplicerat när det gällde att hitta utrymningsvägar och planering för saker som ventilation och fläktrum. Inget av ombyggnaden fick synas utanpå.

…med möjligheter

Till vårt förfogande hade vi förutom biografen, en butik som låg till vänster om foajén och en lokal under biografen med ingång till höger om foajén, det som tidigare var Kinddahls dansskola. Vår vision var att skapa en biograf som satte biopublikens upplevelser i centrum – från det att man köper sin biljett till det är dags att lämna biografen. De nya delarna ville vi ge en egen karaktär som ändå kändes som en naturlig del av ursprungsbiografen.

Under ytan

Vår arkitekt Lars Carlsén kom så småningom fram till en tänkbar lösning för att bygga de nya filmsalongerna under jord, nersprängda under torget. Ett antal diskussioner och godkännanden senare skreds det till verket. 11 meter djupa hål schaktades ur mellan biografhuset och t-banan för att ge plats åt de nya salongerna, och ett digert arbete väntade för de stenläggare som senare fick återställa de olikfärgade gatstenarna i de tidstypiska cirklarna på torget. De fyra nya salongerna nås via ny trappa och hiss från den befintliga huvudfoajén. Den f.d. dansskolan byggdes om och blev till en ny nedre foajé för de nya salongerna.

Design a la 50-tal

När Backström & Reinius ritade biografen på 50-talet la man stor omsorg i detaljer och materialval – de arbetade med taktila och levande material som tegel, stengolv och träpaneler på väggarna. I de nya delarna var ambitionen att hålla samma nivå som i den ursprungliga biografen och ha ett formspråk som anspelar på 50-talets. Att jobba med materialitet och material som kan åldras och få patina på ett värdigt sätt. En del material i den ursprungliga biografen användes även här. Som vit ekebergsmarmor och svart belgisk granit till de nya trapporna som sen möter nya material. Det svarta terrazzogolvet med guldglitter i den nedre foajén är speciellt framtaget för Fontänen.

När ridån skulle återställas, signerad Vällingbykonstnären K-G Andersson som också gjort muralmålningen i foajén och fasadmosaiken, hade vi bara ett svartvitt foto att gå efter tillsammans med SF utvecklingschefs egna minnesbild från hur det såg ut i ungdomen.

The End

2006 var arbetet klart. En unik biograf med fyra nya salonger och all 50-talsarkitektur bevarad och renoverad. Nedre foajén har blivit ett signum för biografen. Rummets karaktär förstärks av materialval och färger och i golvet finns en referens till att vi befinner oss under just Vällingby torg.  Taket i den långa gången under torget som leder besökarna ut i det fria efter bioupplevelsen, smyckades med ett vattenmotiv i taket.

Epilog

Efter den lyckade renoveringen av Fontänen har Gatun Arkitekter regisserat fler uppföljare åt SF. Lars Carlsén har fått en unik kompetens på området och har t.ex. varit med och skapat den nya biografen i Mall of Scandinavia med Nordens första IMAX-salong.

Kontakt

Lars Carlsén
+46 709 10 16 55
lars@gatun.se

Team

Bo Säfström
Lars Carlsén
Malin Lindell
Linda Petersdottir

Beställare

Svenska Bostäder

Byggår

2004-2006

Historik

Att det skulle finnas en bio i den första ABC- staden Vällingby var viktigt; här skulle invånarna erbjudas möjlighet till arbete, bostad och ett centrum där det också fanns underhållning och förströelse. Biografen namngavs efter fontänerna på torget framför.

Biografen invigdes 1956 med filmen Sländor och Pysar (Guys and Dolls) med Marlon Brando och Frank Sinatra i huvudrollerna.

 
retail_filmstaden-vallingby_5.jpg
retail_filmstaden-vallingby_6.jpg
fontnen_efter1.jpg
retail_filmstaden-vallingby_12-1417x1000.jpg
retail_filmstaden-vallingby_7-1274x1000.jpg
retail_filmstaden-vallingby_9 (1).jpg
retail_filmstaden-vallingby_8-836x1000.jpg
PubliktManiola Studios