Mälarenergis förnyelseprojekt i Västerås

industrial_malarenergi_3-1400x700.jpg
 

Mälarenergis förnyelseprojekt i Västerås

Mälarenergi har påbörjat en utbyggnad av sin befintliga anläggning i Västerås i det så kallade Förnyelseprojektet.

Block 6, är uppbyggt kring en ny stor samförbränningspanna för avfall- och biobränsle. Till den hör en ny turbinhall och rökgaskondensering. Block 6 levererar efter utbyggnaden ungefär hälften av fjärrvärmeförbrukningen i Västerås, med en produktion av 100 MW fjärrvärme och 50 MW el. Anläggningen i störst i sitt slag, där man även byggt en ny egen bränsleberedningsbyggnad.

Koldioxidutsläppen har i och med idrifttagningen av den nya pannan minskat med 300 000 ton per år. Det är till största del ersättningen med avfallsbränslen, mot den torv som tidigare använts, som svarar för detta.

Anläggningen togs i drift under 2014.

Kontakt

Per Nyström
+46 709 10 16 69
per@gatun.se

Team

Harry Klava
Johanna Elmén
Lars Carlsén
Mats Eriksson
Oskar Scheiwiller
Per Nyström
Pyret Paulander

Beställare

Mälarenergi

Byggår

2010–2014

 
industrial_malarenergi_5-836x1000.jpg
industrial_malarenergi_7-836x1000.jpg
mlarenergi_ackumulator1-1274x1000.jpg
mlarenergi_ackumulator2-1274x1000.jpg
IndustriManiola Studios