Scheiwiller Svensson är numera Gatun Arkitekter. Vi står fortfarande för human och nytänkande arkitektur inom kontor, bostäder, industri, och publika miljöer.