Utveckling av Solnaverket för Norrenergi

norrenergi13-1400x700.jpg
 

Utveckling av Solnaverket för Norrenergi

För långsiktig och hållbar energiproduktion.

Norrenergi förser cirka 90% av alla fastigheter i Solna och Sundbyberg med fjärrvärme och producerar även fjärrkyla till kontor, köpcentra, sjukhus och datahallar. Idag är andelen förnybar energi i produktionen 98 – 99 % men de strävar efter att uppnå en helt fossilfri produktion.

För att trygga framtida försörjningen av värme och kyla strävar Norrenergi hela tiden efter att utveckla energisystemen på Solnaverket. Gatun Arkitekter är av den anledningen delaktiga i Norrenergis pågående detaljplanearbete för att möjliggöra en utbyggnad med en större ny bioeldad panna (ca. 110 MW tillförd energi), med tillhörande turbin, rökgasrening, skorsten mm. I arbetet ingår även båt- och bilbränsletransporter inklusive byggnader för lagring och bearbetning av biobränsle.

Kontakt

Per Nyström
+46 709 10 16 69
per@gatun.se

Beställare

Norrenergi

 
norrenergi14-836x1000.jpg
norrenergi12-1712x1000.jpg
norrenergi16.jpg
170416_frontview-2588x857.jpg
norrenergi11.jpg
norrenergi15-2588x1000.jpg
IndustriManiola Studios