Omvandling av Gustavbergs hamn

persp07-1400x700.jpg
 

Omvandling av Gustavbergs hamn

Gustavsbergs fabriksområde står inför en stor omvandling. Gatun Arkitekter har tagit fram idé och projektförslag. Arbetet har utförts i samarbete med Jan-Åke Henriksson Management AB.

Porslinsfabriken har funnits på plats sedan mitten av 1600-talet och utgör en betydande del av Gustavsbergs identitet. Samhället har vuxit och konfliktpunkterna mellan industri och boende har blivit fler och fler samtidigt som verksamheten utsatts för allt hårdare konkurrens vilket har inneburit att någon form av förändring är nödvändig.

Genom att flytta industriverksamheten några km söderut kan industriverksamheten räddas kvar i Gustavsbergs kommun. Fabriksområdet och hamnen omvandlas då till en helt ny och spännande del av centrala Gustavsberg och kommer ge underlag för många service- och handelsfunktioner, till gagn för hela kommunen.

Idéarbetet har tagits fram av samtliga markägare och kommunen i samråd. Visionen omfattar ca 1500 lägenheter. Arbets- och verksamhetslokaler på ca 15 000 m2 kompletterar redan existerande verksamheter.

Fabriksområdet blir ett attraktivt område med närhet till Stockholm, natur och skärgård. 

Kontakt

Martin Lundin
+46 709 10 16 87
martin@gatun.se

Team

Björn Åströ
Martin Lundin
Peter Hesselgren
Daniel Rönnqvist

 
fran-soder_18_20110413150712.jpg
montage-fr-no_18_20110413150751.jpg
fasad-fabriken_18_20110413151157.jpg
grona-gatan2_18_20110413151110.jpg
ny-parkbild_18_20110413151047.jpg
BostadManiola Studios