Kista Galleria växer i omfång

retail_kista-galleria_5-e1424784440586-1400x700.jpg
 

Kista Galleria växer i omfång

Uppdraget innebar en utökning av handelsytan med 20 procent för att bereda plats för ett stort Åhlénsvaruhus och internationella modekoncept.

Etapp A omfattade ca 25 butiker där 70% var nya spännande butikskoncept, och resterande befintliga butiker som blivit omlokaliserade för att stärka modegatans karaktär. I denna etapp ingick även en ökning av antalet parkeringsplatser genom byggandet av ett nytt P-hus under Jan Stenbecks Torg med direkt access till Kista Galleria.

I samband med byggnationen av det nya garaget projekterade staden också en totalt upprustning av Jan Stenbecks Torg. Tillsammans med Kista Galleria och utveckling av grannfastigheten kv. Kista Qvadrat, som bland annat ska hysa Kistas nya ”Wall Street” i form av en rad banker, förändras Kista till en urban och levande stadsdel.

Kontakt

Anders Börthas
+46 709 10 16 79
anders@gatun.se

Byggår

2007–2009

 
retail_kista-galleria_7-1712x1000.jpg
retail_kista-galleria_4-836x1000.jpg
retail_kista-galleria_6-836x1000.jpg
PubliktManiola Studios