Upprustning och utveckling Stockholms stadsbibliotek

10070967.jpg
 

Upprustning och utveckling Stockholms stadsbibliotek

Scheiwiller Svensson har i samarbete med det Londonbaserade Caruso St John Architects uppdraget om upprustning av Stockholms stadsbibliotek av Gunnar Asplund.

Byggnaden är ett av Asplunds främsta verk och en ikonbyggnad för brytningstiden mellan nyklassicism och modernism.

Det var vid invigningen 1928 Europas – och kanske världens – mest moderna och tillgängliga bibliotek. Idag ställer besökare andra krav vilket skapat nya behov. För att Stadsbiblioteket ska fortsätta vara ett samtida bibliotek som är relevant för det mångspråkiga Stockholm, behöver byggnaden moderniseras och anpassas till nya förutsättningar, som exempelvis medborgarnas förändrade beteenden och utökningen av publikströmmar vid Odenplan. Stadsbiblioteket har också stora underhållsbehov.

Kontakt

Roger Spetz
roger@gatun.se
+46 709 10 16 64

Team

Roger Spetz
Beatrice Fägnell

Beställare

Fastighetskotoret, Stockholms Stad

Yta

12 000 kvm av de totala 22 000 kvm

 
level3107.jpg
SSB_001.jpg
ssb_025-1274x1000.jpg
PubliktManiola Studios