Mälarenergi – Block 7 möter morgondagens energibehov

malarenergi_vy-frn-cykelbana_w-1400x700.jpg
 

Mälarenergi – Block 7 möter morgondagens energibehov

Med Block 7 nås Västerås stads miljömål.

Det nya blocket ersätter de äldsta delarna av Kraftvärmeverket som varit i drift sedan 1963 och eldats med kol och olja. Block 7 kommer att eldas med återvunnet trä som bränsle, och därmed kommer endast återvunna och förnybara bränslen att användas i kraftverksproduktionen.

Med block menas en fullständig produktionsenhet, för värme och el. En sådan enhet består i stort av en panna, turbin, rökgasrening, bränsleberedning och bränslelagring.

Block 6 var ett viktigt steg för Mälarenergi att uppnå en fossilfri produktion av el och värme.

Med Block 7, (ca. 130 MW tillförd energi) går man i mål med att bli fri från bränslen som kol och olja. Block 7 beräknas tas i drift år 2020. I samband med block 7 uppför även Mälarenergi ett större ackumulatortorn för fjärrvärme. Ackumulatorn togs i bruk under hösten 2018.

Kontakt

Per Nyström
+46 709 10 16 69
per@gatun.se

Beställare

Mälarenergi

 
malarenergi_illustr_w-1.jpg
malarenergi-vy-frn-norra-seglargatan-w-2500x1000.jpg