Kraftvärme- och biogasanläggning för E.ON i Högbytorp

Omslagsbild Rambesk 18 02 21.jpg
 

Kraftvärme- och biogasanläggning för E.ON i Högbytorp

Vi har i uppdrag av E.ON att rita en ny kraftvärme- och biogasanläggning i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning i Upplands Bro.

I kretsloppsanläggningen i Högbytorp förvandlas kommunernas avfall till efterfrågade resurser. Invånarna förses med värme, el och biogas från återvunnen energi och bidrar till att minska påfrestningarna på miljön. Allt som produceras kan användas flera gånger i det kretsloppssystem som skapas. E.ONs mål är att all deras energi ska komma från återvunna eller förnybara källor år 2025. Med den nya anläggningen ökar deras produktion av förnybar och återvunnen energi i Stockholmsområdet med 50 procent.

Anläggningen domineras av två stora byggnader: kraftvärmeanläggningen och biogasanläggningen. Kraftvärmeverket producerar el och värme ur avfall som i dagsläget inte har någon alternativ användning. En hög andel av den energi som finns i avfallet kommer att kunna tas tillvara. I biogasanläggningen kommer matrester och annat organiskt avfall från kommunerna och företagen i regionen att rötas till biogas. Den som kör bil på biogas istället för på bensin, minskar koldioxidutsläppen med runt 77 procent.

Efter att ha tagit fram anläggningens gestaltningsprogram och bygglovshandlingar, deltar vi nu i genomförandet. Vår utmaning har varit att få logistiken att fungera samt att få ett enhetligt uttryck i samtliga byggnader på anläggningen. Med de nivåskillnader som finns i området kommer biogasanläggningen att ligga åtta meter högre än kraftvärmeanläggningen. I uppdraget ingår även att rita anläggningens sju våningar höga kontor. Härifrån styrs hela anläggningen. Olika alternativ för en komplettering med solceller på anläggningen ses också över.

Anläggningarna tas i bruk under 2018 (biogas) och 2019 (kraftvärme).

Kontakt

Per Nyström
+46 709 10 16 69
per@gatun.se

Team

Per Nyström
Oskar Scheiwiller
Pyret Paulander

Beställare

E.ON

Detta är E.ONs största satsning hittills, vi investerar 265 miljoner euro i projektet. Vi är väldigt nöjda med Gatun Arkitekters engagemang och förmåga att hela tiden hitta nya kvalitativa lösningar i skapandet av biogas- och kraftvärmeanläggningen.
— Kenneth Carlsson, projektchef E.ON Högbytorp
 
Eon HBT - Nattbild CHP.jpg
VY00-Iso-170327.jpg
eon-hbt_w.jpg