Gnistrande fasad på en av Stockholms mest synliga byggnader

life-city-highway-view-with-logos_medium-2.jpg

Gnistrande fasad på en av Stockholms mest synliga byggnader

Efter att ha vunnit tävlingen om att utforma Life Citys fasader, arbetar nu Scheiwiller Svensson / Gatun Arkitekter med det som kommer att bli en av Stockholms mest synliga byggnader. Mitt i Hagastadens framväxande Life Science-kluster, ovanpå E4:an, planerar Atrium Ljungberg för Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Med 200 000 passerande människor om dagen blir Life City ett av Sveriges mest synliga hus.

- Gestaltningen bygger på en idé om en gnistrande metallfasad som byter karaktär med ljusets spel över dygnet, säger Martin Lundin, ansvarig arkitekt på Scheiwiller Svensson / Gatun Arkitekter

Ett glashus sveps med ett metallraster som ger ett solskydd till inomhusmiljön samtidigt som det ger byggnadens exteriör en unik, föränderlig karaktär. Varje fasad får sin specifika uppsättning av perforerade metallkassetter för att svara mot varje väderstrecks specifika solinstrålning.

Byggnaden projekteras med mycket höga miljöambitioner och kommer att klassas som BREEAM.

Byggstart beräknas till sommaren 2018.

Malin Gottfarb