Vi vässar vårt erbjudande med konstruktören Keimann Pham

Keimann.png

Vi vässar vårt erbjudande med konstruktören Keimann Pham

[ 28 feb 2019 ]

En av de saker som våra kunder brukar berömma oss för, är att vi har kompetens inom både arkitektonisk gestaltning och teknisk konstruktion. Nu förstärker vi den kompetensen ytterligare genom att hälsa arkitekten och konstruktören Keimann Pham välkommen till Scheiwiller Svensson / Gatun Arkitekter.

Keimann Pham är i det närmaste unik inom branschen, eftersom han är både arkitekt och konstruktör. Han vässar den tekniska kunskapen hos Scheiwiller Svensson / Gatun Arkitekter.

– Den stora skillnaden med att ha en konstruktör på kontoret är att vi direkt kan lösa givna tekniska problem som oftast kommer från arkitektens gestaltning, säger Ari Leinonen, VD på Gatun Arkitekter. Till exempel kan vi i ett tidigt skede hitta ett stomsystem som fungerar väl med arkitektens förslag.

– Men vi kan också tänka ett steg längre och använda konstruktionen som gestaltning, fortsätter Keimann. I stället för att se den som ett hinder kan man se den som en tillgång. Som arkitekt tänker man ofta på konstruktionen i ett senare i skede. När konstruktören sedan kommer in i projektet kanske stommen inte blir som man först tänkte. Om man i stället tänker på konstruktionen i ett tidigt skede och skissar på stomsystemet eller andra bärverksdelar som en del av den arkitektoniska gestaltningen får konstruktionen mer än bara ett bärande syfte. Som arkitekt och konstruktör kan man också tänja mer på gränserna i konstruktionen, men även fördjupa samarbetet ännu mer med andra konstruktörer i projekten.

Keimann är utbildad ingenjör inom huskonstruktion vid KTH, samt har mastersexamen inom arkitektur vid KTH med utbytesstudier på ETH, Zürich. Han har tidigare jobbat som arkitekt på SWECO, Wingårdhs och Oval Partnership i Hong Kong. Som konstruktör har han jobbat på Byggnadstekniska Byrån.

– Jag fick upp ögonen för Scheiwiller Svensson / Gatun Arkitekter när vi jobbade på ett gemensamt projekt, säger Keimann. Det slog mig att de hade en bra övergripande syn på samspelet mellan teknik och arkitektur och en hög teknisk kompetens jämfört med andra arkitektkontor jag stött på.

Med Keimann ombord ser vi fram emot att fortsätta vår tradition att jobba med både estetik och teknik – nu ännu mer fokuserat.

Petronella Barvaeus