Arkitektens uppdrag - en guide för den som ska upphandla arkitekttjänster

arkitektens-uppdrag-ssark.jpg

Arkitektens uppdrag - en guide för dig som ska upphandla arkitekttjänster

Nu släpps den nya utgåvan av boken Arkitektens uppdrag, skriven av Bo Svensson på Scheiwiller Svensson / Gatun Arkitekter. Den innehåller allt en beställare behöver veta för att göra en komplett beställning av arkitekttjänster med checklistor, skeden och rekommendationer. - Boken är ett hjälpmedel för både beställare och arkitekter när ett uppdrag ska preciseras. Den kan användas som en checklista av parterna för att säkerställa projektets omfattning, kvalitetsnivå och detaljeringsgrad. Den kan även bli en del av själva kontraktshandlingen om den inkluderas i avtalet, säger Bo Svensson, grundare och arkitekt på Scheiwiller Svensson / Gatun Arkitekter.

Boken är framtagen på uppdrag av Svensk Byggtjänst och STD och kan användas av både privata och offentliga beställare. Efter att tidigare upplagor sålt slut finns nu tredje utgåvan till försäljning på byggtjanst.se

Malin Gottfarb