Färger

Gatun har en palett av färger som används både i digitalt och tryckt material.