Gatun Arkitekter skapar kraftvärme- och biogasanläggning åt E.ON

eon-hbt-pm_mb.jpg

Gatun Arkitekter skapar kraftvärme- och biogasanläggning åt E.ON

Vi har i uppdrag av E.ON att rita en ny kraftvärme- och biogasanläggning, en kretsloppsanläggning, i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning i Upplands Bro. I kretsloppsanläggningen i Högbytorp förvandlas kommunernas avfall till efterfrågade resurser. Invånarna förses med värme, el och biogas från återvunnen energi och bidrar till att minska påfrestningarna på miljön. Allt som produceras kan användas flera gånger i det kretsloppssystem som skapas. E.ONs mål är att all deras energi ska komma från återvunna eller förnybara källor år 2025. Med den nya anläggningen ökar deras produktion av förnybar och återvunnen energi i Stockholmsområdet med 50 procent.

Anläggningen domineras av två stora byggnader: kraftvärmeanläggningen och biogasanläggningen. Kraftvärmeverket producerar el och värme ur avfall som i dagsläget inte har någon alternativ användning. I biogasanläggningen kommer matrester och annat organiskt avfall från kommunerna och företagen i regionen att rötas till biogas. Den som kör bil på biogas istället för på bensin, minskar koldioxidutsläppen med runt 77 procent.

Efter att ha tagit fram anläggningens gestaltningsprogram och bygglovshandlingar, deltar Gatun Arkitekter nu i genomförandet.

– Utmaningen för oss har varit att få logistiken att fungera samt att få ett enhetligt uttryck i samtliga byggnader på anläggningen. Med de nivåskillnader som finns i området kommer biogasanläggningen att ligga åtta meter högre än kraftvärmeanläggningen, säger Oskar Scheiwiller på Scheiwiller Svensson / Gatun Arkitekter.

I uppdraget ingår även att rita anläggningens sju våningar höga kontor. Härifrån styrs hela anläggningen. Olika alternativ för en komplettering med solceller på anläggningen ses också över.

– Detta är E.ONs största satsning hittills, vi investerar 265 miljoner euro i projektet. Vi är väldigt nöjda med Scheiwiller Svensson / Gatun Arkitekters engagemang och förmåga att hela tiden hitta nya kvalitativa lösningar i skapandet av biogas- och kraftvärmeanläggningen, säger Kenneth Carlsson, projektchef på E.ON Högbytorp.

Anläggningarna kommer att tas i bruk under 2018 (biogas) och 2019 (kraftvärme).

Kontakt:
Simon Scheiwiller, Marknadschef
Tel: 0709-10 16 59
Mail: simon@gatun.se

Malin Gottfarb