Roger Spetz driver studio för University of British Columbia

ubc_sala_skandia_cinema.jpg

Roger Spetz driver studio för University of British Columbia

[ 1 oktober 2018 ]

Roger Spetz, arkitekt på Scheiwiller Svensson / Gatun Arkitekter och tidigare lektor på KTH, driver denna termin en gestaltningsstudio för University of British Columbia, Vancouver.

På kursen får tio kanadensiska arkitektstudenter på utbytesprogram kunskaper om stadsutveckling och Stockholms bostadstypologier, samtidigt som de även får en grundkurs i arkitekturfotografi. Ämnena är The Missing Middle - Housing and Mixed- Use Planning in Stockholm och Architectural Photography - Stockholm Through the lens, som leds av Michael Perlmutter, arkitekturfotograf.

Studion drivs i samarbete med Nacka Kommun, stadsbyggnadskontoret och Vercity - Nacka kommuns satsning på att utveckla nya mötesplatser för lärande i alla åldrar. Studenternas gestaltningsuppgift är att ordna bebyggelse för Vercity som är en del av Nackas pågående stadsplaner.

Malin Gottfarb