Gatun Arkitekters teambaserade arbetsplats

gatun-kontor-martela-4.jpg
 

Gatun Arkitekters teambaserade arbetsplats

När vi nyinredde våra egna lokaler utgick vi från teamets betydelse för det kreativa arbetet.

Det egna kontoret är väl inbott vid det här laget. Gatun Arkitekter (då Scheiwiller Svensson Arkitektkontor) flyttade in 1995, byggde om 2000 och nu var det alltså dags för en uppdatering.

”Det har ju hänt en hel del på 15 år. Framförallt är vi inte längre beroende av så stora skrivbord eftersom datorer och teknisk utrustning har blivit mycket mindre. Samtidigt har vi blivit betydligt fler”, konstaterar Anders Börthas, arkitekt SIR/MSA på Gatun Arkitekter och den som har lett arbetet med omdaningen.

”Vi arbetar mycket i team, och det har påverkat utformningen. Det finns många möjligheter för medarbetarna att flytta runt och jobba i olika projekt. Men vi arbetar inte i en aktivitetsbaserad kontorslösning – alla har sina egna, fasta arbetsplatser att falla tillbaka på.” 

Utmed ena långsidan finns även ett långbord/ projektbord med utrymme för såväl spontana som planerade sittningar, ensamma eller tillsammans. Bordet fungerar också som en tryckutjämnare när personalstyrkan ökar eller minskar.

Företagets arbetsmetodik har även inspirerat till den muralmålning av Beatrice Orlando som sätter tonen för rummet. Den i övrigt svarta och vita färgskalan kontrasteras också av rummets balkar och gjutjärnspelare som målats gula. Målet har varit att framhäva lokalens industriella arv och samtidigt skapa en skön arbetsmiljö.

Kontakt

Anders Börthas
+46 709 10 16 79
anders@gatun.se

 
gatun-kontor-martela-2.jpg
gatun-kontor-martela-6.jpg
t1a4332-1274x1000.jpg
KontorManiola Studios