E.ON Norrköping – bioeldat reservvärmeverk i Ingelsta

 

E.ON Norrköping – bioeldat reservvärmeverk i Ingelsta

Vi ritar ett nytt bioeldat reservvärmeverk i Ingelsta.

Idag har E.ON ett oljeeldat reservvärmeverk i centrala Norrköping. Markavtalet med kommunen är uppsagt, år 2020 ska den befintliga anläggningen tas ur drift och 2021 ska tomten lämnas tillbaka. I kompensation har E.ON blivit tilldelad en ersättningstomt i Ingelsta arbetsplatsområde, norr om centrala Norrköping där Eon kommer att uppföra ett nytt bioeldat reservvärmeverk.

Det sammanfaller med E.ONs antagna miljöpolicy, att fasa ut alla fossila anläggningar och ersätta dem med nya bioeldade anläggningar. Enligt E.ONs övergripande mål ska det vara uppnått inom koncernen till år 2025.

Kontakt

Per Nyström
+46 709 10 16 69
per@gatun.se

Beställare

E.ON

 
IndustriManiola Studios