jarlath.jpg

”Jag vill gärna tänka på arkitektur som en helhet”

Namn: Jarlath Cantwell

Ålder:  39

Bor: Hus i Salem med fru och två barn.

Fritidsintressen: Hänger med barnen. Läser mycket, är intresserad av historia. Har nästan helt slutat att skulptera, spelar gitarr istället.

Kanske är det åren på konstskola i Dublin och erfarenheterna som skulptör som präglat honom, för det är upplevelsen av arkitektur som är viktigast för Jarlath Cantwell.

Hur kom det sig att du blev arkitekt?

–  Jag funderade på det tidigt men hade inte betygen som krävdes för att komma in på utbildningen. Så jag började på konstskola istället, med inriktning skulptur. Jag hade en egen ateljé i ett par år, men 2006 kom jag in på Arkitektprogrammet på University College Dublin. Och arkitektur passar mig mycket bättre, nu kan jag kombinera viss konstnärlighet med rationalitet.

Hur påverkar din konstskolebakgrund din syn på arkitektur, tror du?

–  Den kan ligga bakom att jag lägger stor vikt vid själva upplevelsen av arkitektur. Att ha en djupare idé av upplevelsen. Jag vill tänka på arkitektur som en helhet, inte som separata beståndsdelar som ska länkas samman.

Hur hamnade du i Stockholm?

–  Jag träffade min svenska fru i Dublin och två barn senare flyttade vi hit. Min slutexamen tog jag i Stockholm och gjorde sen praktik på Scheiwiller Svensson 2013. Efter en liten utflykt till ett annat kontor kom jag tillbaka hösten 2017. Det finns en väldigt bred kompetens här, vissa är bra på design och gestaltning, andra på projektering. Vi löser problemen tillsammans, det känns bra.

Vad jobbar du med nu?

–  Med Fyren, ett bostadskvarter i Nynäshamn för Magnolia med 460 lägenheter. Ett intressant projekt med effektiva lägenhetslösningar och en speciell design av byggnad och fasad (se bild). Sen är jag ofta inblandad när kontoret är med i tävlingar och parallella uppdrag.

Finns det några arkitekter som du inspireras av?

–  Kazuo Shinohara. Han jobbade mycket med struktur och placering av element som gör att man upplever byggnaderna nästan som en spirituell plats (se bild på Tanikawa House nedan). Och Junya Ishigami, som har samma attityd och fokus på den rumsliga upplevelsen. Men jag inspireras också av konst, gärna abstrakta expressionister som Sol Lewitt  och Barnett Newman.

fyren-2.jpg