Industri

I takt med att samhällen växer och hela industriområden inkorporeras i stadsbebyggelsen har arkitektens roll blivit lika viktig som den var i industrialismens begynnelse då de nya innovationerna skulle manifesteras i byggnaderna. Vi vill med arkitektoniska redskap skapa en förståelse hos de kringboende för respektive industris process och en stolthet över den. Vi vill bidra till att manifestera, genom arkitektur och form, den kraft som stolta industriföretag står för.

Kontakt

Per Nyström
+46 709 10 16 69
per@gatun.se

Oskar Scheiwiller
+46 709 10 16 52
oskar@gatun.se